Resultatorienteret forretningsudviklingAT DEVELOPMENT hjaelper danske virksomheder til at sikre progressiv forretningsudvikling paa det franske marked.

Vores kernekompetencer er Salg og Service


Vi opfattes af mange af vores kunder som deres forlaengede arm i Frankrig, da vi gaar Hands-on ind i hele salgsprocessen, hvilket omfatter:


- Soegning og opsaetning af nye samarbejdspartnere
- Opbygning af distributionsnet
- Udfoerende salg paa kort eller laengere sigt
- Strategisk salgsplanlaegning


I tilfaelde hvor der er behov for eftersalgsservice, bidrager vi ogsaa med vedvarende loesninger på, dette omraade.


Udover salg og service er AT Development ogsaa behjaelpelig indenfor :


- Etablering, opkoeb af virksomheder og joint venture
- Omstrukturering/effektivisering af selskaber og Interim Management
- Aktivt bestyrelsesarbejde
- Diverse marketing- og salgsudviklende opgaver (markedsundersoegelser,
 , produktlancering, udstillinger, etc.)

AT Development indgaar samarbejde med Interfocus i Aarhus !

Interfocus er specialiseret i at skaffe oekonomisk stoette til danske og udenlandske virksomheder indenfor teknologi- og markedsudvikling. Interfocus igangsaetter og koordinerer eksporttiltag paa nye eksportmarkeder.

Laes mere om Interfocus paa www.interfocus.dk