Resultatorienteret forretningsudvikling

AT DEVELOPMENT hjæ,,,,,,,,,,,,,,,,lper danske virksomheder til at sikre progressiv forretningsudvikling på,,,,,,,,,,,,,,,, det franske marked.

Vores kernekompetencer er Salg og Service

Vi opfattes af mange af vores kunder som deres forlæ,,,,,,,,,,,,,,,,ngede arm i Frankrig, da vi gå,,,,,,,,,,,,,,,,r Hands-on ind i hele salgsprocessen, hvilket omfatter:

  • Sø,,,,,,,,,,,,,,,,gning og opsæ,,,,,,,,,,,,,,,,tning af nye samarbejdspartnere
  • Opbygning af distributionsnet
  • Udfø,,,,,,,,,,,,,,,,rende salg på,,,,,,,,,,,,,,,, kort eller læ,,,,,,,,,,,,,,,,ngere sigt
  • Strategisk salgsplanlæ,,,,,,,,,,,,,,,,gning

I tilfæ,,,,,,,,,,,,,,,,lde hvor der er behov for eftersalgsservice, bidrager vi også,,,,,,,,,,,,,,,, med vedvarende lø,,,,,,,,,,,,,,,,sninger på,,,,,,,,,,,,,,,, dette områ,,,,,,,,,,,,,,,,de.
Udover salg og service er AT Development også,,,,,,,,,,,,,,,, behjæ,,,,,,,,,,,,,,,,lpelig indenfor :
 ,,,,,,,,,,,,,,,

  • Etablering, opkø,,,,,,,,,,,,,,,,b af virksomheder og joint venture
  • Omstrukturering/effektivisering af selskaber og Interim Management
  • Aktivt bestyrelsesarbejde
  • Diverse marketing- og salgsudviklende opgaver (markedsundersø,,,,,,,,,,,,,,,,gelser, produktlancering, udstillinger, etc.)

 ,,,,,,,,,,,,,,,,