AT Development indgaar samarbejde med Interfocus i Aarhus !

Med 20 å,rs erfaring fra det franske erhvervsliv har vi opbygget en solid baggage som vi bruger til at sikre vores kunder den rigtige tilgang til det franske marked. Vi gå,r Hands-on ind i hele salgsprocessen ligefra strategisk planlæ,gning til udfø,rende salg.

 ,

Den arrogante franskmand

Franskmæ,nd er hverken mere arrogante eller hø,flige end danskere, men de er det på, ,en anden må,de, og er man ikke opmæ,rksom på, det, kan der opstå, problemer. Myter er ikke sandheden Jeanne Strunck mener dog ikke, at de kulturelle forskelle behø,ver at udgø,re en barriere, men at danske virksomheder skal væ,re meget bevidste om dem.

sdf

sdfg

df

g

dgfMed 20 å,rs erfaring fra det franske erhvervsliv har vi opbygget en solid baggage som vi bruger til at sikre vores kunder den rigtige tilgang til det franske marked. Vi gå,r &,ldquo,Hands-on&,rdquo, ind i hele salgsprocessen ligefra strategisk planlæ,gning til udfø,rende salg.

 ,